Table of Contents Table of Contents
Next Page  605 / 640 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 605 / 640 Previous Page
Page Background

חב' א. רפי - תריסים ואלומיניום

1800-800-662........................

מחסן

י.מ. תעשיות

1800-213-636...........

שיחת חינם

5810186................. 11

העמלים

מגן

מנצר את רמי

6797660........................ 12

התעשיה

מסגרית ספיר

5377499................... 10

פתח תקוה

5322236.................3

בית ישראל

נוי

ספיר סורגים כל עבודות המתכת

052-2271820 .............................

נייד

עולם התריסים

050-6892299.........

שנות וותק

28

ראה פרסומינו בסיווג זה

עילית אלומניום

1800-200062......

א"ת באר טוביה

050-3334331..................

פלטיניום

צלון - תריסים ווילונות

6258064................

מרכז כלל

97

יפו

1800-230024...............

שיחת חינם

5001275.......... 21

מלאכי

קריסטל

1800-308338...................

רשתריס

שחר יעקב אלומיניום

6733371...................................

תלפיות

050-2890666................................

נייד

050-3334332 ................

שלום כהן

052-2400844.....................

שלמה

5713313.................

שלמה בדק בית

שלסר אלומיניום

5374351.............................. 3

טל יוסף

שמואל אלומיניום

052-7147922..................

עדו הנביא

1800-200071.................

תריסי אבי

052-2609117..............

תריסי איתן

התקנת מנועים חשמליים כולל פיקוד שבת

.

תיקון כל סוגי התריסים

תיקון תריסים לאחר פריצה . התקנת סורגים . כל סוגי עבודות האלומניום

מנעולים

.

סגירת מרפסות עם אפשרות לסוכה . זגגות

050-6892299

מומלץ ע"י

עולם התריסים

בהנהלת מנשה

28

שנות

וותק

הנחה לאברכים

מבצע להחלפת רצועה

תריסי "הפסגה"

תיקון והחלפת תריסים

החלפת רצועות תריסים חשמליים

תיקון דלתות וחלונות אלומיניום

בס"ד

, בית וגן

10 "

"הפסגה

050-5306029 02-6430692

הנחות מיוחדות לאברכים

המדריך החרדי ירושלים

המשך הסיווג בעמוד הבא

605

תריסים

תריסים (המשך)

המדריך הקולי לחיפוש עסקים ואנשים

מחפש עסקים ואנשים?

אנחנו נמצא לך הכל בקול!

*

6402