המדריך החרדי ירושלים - ספר טלפונים חרדי - הספר החרדי - 2020-2021

פסיכולוגים ראה גם אבחונים ראה גם יעוץ ראה גם בריאות הנפש דפים כתומים אבחנה, ייעוץ והדרכה בבעיות של שלום בית, ומשברים נפשיים בדרך היהדות 054-8410438................................ נייד 9973296................................. אל-הלב .M.S.W אליחן אמיתי מומחה בשלום בית טיפול ויעוץ לבחורים 054-4574814........ , רחביה 8 ברודי אריה צוקרמן 052-8024575.............. גב"ש 6 ריינס *6009.................................... בינת הלב בית חם - בריאות הנפש 073-2800555....................... ירושלים 1599-510550.............. משרד ראשי  ראה פרסומינו בסיווג זה  דבי ז׳ולטי 054-4713897..׳ בית הכרם, רמות ב דסי בר יעקב גינדי 054-4777301................................ נייד 052-8826495...... ד"ר יהודית לוין  ראה פרסומינו בסיווג זה  הטיפול המהיר 052-7655576.................. צוות חרדי הפסיכולוג דוכובנה 052-7616912................................ נייד הרב וואלף גליק 052-7617604................................ נייד __ M.A. הרב יצחק גולדשמיד פסיכותרפיסט יועץ נישואין ומשפחה 02-6419347..... בית וגן, י-ם 052-7630830..................... נייד THE PLACE המרכז הירושלמי לרווחה רגשית 5818299..' , כניסה ג 2/19 ששת הימים 054-260-1468................ וואטסאפ info@theplace.org.il .............. דוא"ל www.theplace.org.il ...................... אתר זולייט יהודית לוונשטיין 5322681...... 101/12 ס. המורחבת 5639260.................... זמיר ד"ר לילי 052-7670116....................... טברסקי טיפול ויעוץ למתמכרים 050-7635816................................ נייד כץ דלית אורה 5382543...................................... הודעה 053-3111660..............16 סורוצקין למרחב - טיפול רב תחומי 5954571.................................... 4 חירם מגן - אבחון וטיפול פסיכולוגי ופסיכיאטרי לבעיות רגשיות ונפשיות 02-5000497......................12 ירמיהו  ראה פרסומינו בסיווג זה  מכון נתיבי לב 6522230...................... 3 כנפי נשרים מעוף 5879390........................3/5 קלכהיים מרגוע לנפש 5868068....................75/8 נוף רמות מרכז החינוך *6009..................................................... טל מרפא לנפש 1800-800560.................................. טל 5672313......... ניומן פרופ' שמואל *9518 בבוקר ועד חצות: 8:00 קווי ייעוץ ותמיכה מ- | 1599-510-550 משרד ראשי: נותנים תקווה בונים עתיד אגף טיפול אגף שיקום פעילות ופנאי מידע, ייעוץ ותמיכה מרכז גוף נפש כי אפשר להרגיש אחרת 0 2 - 6 2 2 2 1 8 8 מידע על מחלות נפש ודרכי טיפול, זכויות, חוקים, קצבת נכות וסל שיקום 'מגן' בשיתוף משרד הבריאות בהכוונת הרה"ג שמואל אליעזר שטרן שליט"א ללא תשלום סודיות מלאה קו מידע לייעוץ והכוונה בתחום בריאות הנפש טיפולים פסיכולוגיים למבוגרים ולילדים בקליניקה בטלפון או בזום 02-5000497 סיוע וייעוץ טלפוני בשעות היום קו פתוח עם מטפלים לייעוץ ולתמיכה 1599-525-550 בבריאות הנפש - בשעות הערב אשדוד | בית שמש | ביתר | חיפה | ב"ב | י-ם רב קווי 02-5000497 כי אפשר להרגיש אחרת ד"ר יהודית לוין מומחית, פסיכולוגיה קלינית 052-882-6495 טיפול בדיכאון, חרדה, פוסט טראומה, קשיים בין אישיים j.levin@hotmail.com המדריך החרדי ירושלים ÌÈÁÓÂÓ‰†·ËÈÓÓ†˙ÈÎÂÈÁ†‰ÂÂΉ ÈÚˆ˜Ó†Â‡†È˙Ïȉ˜†¨ÈÎÂÈÁ†‰ÁÓÂӆχ†¯È˘È†ÔÂÙψ˜ ∞∑≥≠≤∞∞≠≥≥≠ππ קו†פתוח†לבני†ישיבות†מתמודדים †הרב†יהושע†פינק ¨ הרב†משה†בלוי ±≠∏∞∞≠∏∞∞≠≥∂µ†† ∞∞∫∞∞†≠†≤±∫∞∞ ד ¢ בס ‚ÂÏÂÎÈÒÙ≠¯ÏȆ‰˘Ó†¨˜ÈÙ†Ú˘Â‰È†·¯‰†¨ÈÂÏ·†‰˘Ó†·¯‰ קו פתוח לבני הישיבות מתמודדים 1-800-800-365 המשך הסיווג בעמוד הבא 409 פסיכולוגים

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=