המדריך החרדי ירושלים - ספר טלפונים חרדי - הספר החרדי - 2020-2021

תש"ע-תשע"א - המדריך החרדי . סנהדריה . ירושלים 34 רחוב שאול המלך 02-5813923 . פקס 02-5350500 . טל office@mhb.co.il www.mhb.co.il ניתן להשיג את המדריך החרדי מרכז השולחן והכסא , ירושלים 23 ירמיהו פאות חיה ברונפמן , ירושלים 6 קריתהמדע במדריך מופיעים טלפונים של אוכלוסיה המתגוררת לפי המידע שברשותנו באזורים המוגדרים כדתיים. כל אדם או office@mhb.co.il או לכתובת מייל: 02-5813923 : גוף המעונין למחוק את שמו ו/או להוסיפו יש לשלוח פקס ל >>> דפים סגולים מפות ירושלים, בית שמש, ביתר וגבעת זאב עמוד 11 מפתח סיווגים מפורט מידע דת וקהילה, משרדי ממשלה, עירייה, תחבורה ועוד. עמוד 491 >>> דפים כתומים >>> דפים תכולים תיירות - צימרים ובתי מלון, נופש וטיולים בארץ ובעולם חדש! מדור פעילויות וארועים - אולמות, הרצאות והפעלות עמוד 753 מדריך כתובות וטלפונים מעודכן ירושלים והסביבה כולל בית שמש, ביתר, גבעת זאב >>> דפים לבנים עמוד 97 מוסדות חינוך ולימוד עמוד 703 >>> דפים חומים מפתח סיווגים מפורט >>> דפים צהובים מדריך עסקים מסווג ומפורט המותאם לצרכן החרדי בירושלים וסביבותיה סוף הספר >>> מדריך עסקים באנגלית גמ"חים - עזרה וחסד עמוד 615 >>> דפים ירוקים תשפ"א 2020-2021 1-800-22-36-36 הבטחתי ונושעתי ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק . ירושלים 34 רח' שאול המלך 5813923 . . פקס 5350500 . טל office@mhb.co.il www. 402 .co.il תשפ"א 2020 - 21 מדריך העסקים והטלפונים ירושלים והסביבה ÌÈÁÓÂÓ‰† ·ËÈÓÓ† ˙ÈÎÂÈÁ† ‰ÂÂΉ ÈÚˆ˜Ó†Â‡†È˙Ïȉ˜†¨ÈÎÂÈÁ†‰ÁÓÂӆχ†¯È˘È†ÔÂÙψ˜ ∞∑≥≠≤∞∞≠≥≥≠ππ קו†פתוח†ל בני†ישיבות†מתמודדים †הרב†יהוש ע†פינק ¨ הרב†משה†בלוי ±≠∏∞∞≠∏∞∞≠≥∂µ†† ∞∞∫∞∞†≠†≤±∫∞∞ „¢Ò· ד ¢ בס ‚ÂÏÂÎÈÒÙ≠¯ÏȆ‰˘Ó†¨˜ÈÙ†Ú˘Â‰È†·¯‰†¨ÈÂÏ·†‰˘Ó†·¯‰ הכוונה חינוכית בהכוונת מומחים 073-200-33-99 ÌÈÁÓÂÓ‰†·ËÈÓÓ†˙ÈÎÂÈÁ†‰ÂÂΉ ÈÚˆ˜Ó†Â‡†È˙Ïȉ˜†¨ÈÎÂÈÁ†‰ÁÓÂӆχ†¯È˘È†ÔÂÙψ˜ ∞∑≥≠ ∞≠≥ ≠ππ קו†פתוח†לבני†ישיבות†מתמודדים †הרב†יהושע†פינק ¨ הרב†משה†בלוי ±≠∏∞∞≠∏∞∞≠≥∂µ†† ∞∞∫∞∞†≠†≤±∫∞∞ „¢Ò· ד ¢ בס ‚ÂÏÂÎÈÒÙ≠¯ÏȆ‰˘Ó†¨˜ÈÙ†Ú˘Â‰È†·¯‰†¨ÈÂÏ·†‰˘Ó†·¯‰ קו פתוח לבני ישיבות מתמודדים 21:00- 00:00 : בן השעות 1-800-800-365 יד לאחים 1800-620-640 תורמים ובס"ד 02-581-4343 נקיות וטריות ללא פשרות שרות משלוחים 613 מידע מפורט בדפים כתומים. עמ' )2015( אורי טרבלסי סוכנות לביטוח כל סוגי הביטוח 02-631-3000 www . 6313000 . c o . i l 072-3937028 12 חסידי קרלין שכונת בית י ראל שירות משלוחים Home Pizza .˙ ל בי ˘ טעם סולר ונפט לחימום ביתי תחבורה וגנרטורים תחנה לתידלוק סולר עמידה בזמנים מתחייבים למחירים הכי זולים 24/6 5 רח' הרכב תלפיות י-ם 02-6799915 1-700-558-558 MEMO דלקים אפרתי Made in USA ’אושן גורמה‘ את המסורת הזו אי אפשר להפסיק קל להכנה עשיר 3 באומגה מתכון מנצח מתכון מנצח!! ’אושן גורמה‘ את מתכון מנצח!! Made in USA ’אושן גורמה‘ את המסורת הזו אי אפשר להפסיק קל להכנה עשיר 3 באומגה מתכון מנצח מתכון מנצח!! Made in USA אושן גורמה‘ את המסורת הזו אי אפשר להפסיק קל להכנה עשי באו ג מתכון מנצח מתכון מנצח!!

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=