המדריך החרדי ירושלים - ספר טלפונים חרדי - הספר החרדי - 2019-2020

יעוץ בין-אישי, חינוכי ומשפחתי דפים ירוקים-גמ"ח יעוץ דפים כתומים-ארגוני רפואה ויעוץ דפים צהובים-אבחונים אבחנה, ייעוץ והדרכה בבעיות של שלום בית, ומשברים נפשיים בדרך היהדות . 052-7679638................................ נייד אהרמן הרב אלחנן 054-8512588.........................9 הצבי אהרן שכטר 052-7660908.......... המלצות רבות  ראה פרסומינו בסיווג זה  אריה צוקרמן 052-8024575........................ 6 ריינס  ראה פרסומינו בסיווג זה  אתי ברון - מאבחנת דידקטית 052-7128877................................ נייד 1599-590590................... בינת הלב בית חם 073-2800-555................... ירושלים 1599-510550...................... טל ארצי  ראה פרסומינו בסיווג זה  050-4115050....... בשבילי החינוך בשבילך- קו פתוח לבני הישיבות 1800-800365.................................. טל  ראה פרסומינו בסיווג זה  בת-שבע אדלר 053-3165858................................ נייד הדרכתא-המרכז לייעוץ, גישור וייצוג בבתי הדין 02-58-38-500.............................. טל ÌÈÁÓÂÓ‰† ·ËÈÓÓ† ˙ÈÎÂÈÁ† ‰ÂÂΉ ÈÚˆ˜Ó†Â‡†È˙Ïȉ˜†¨ÈÎÂÈÁ†‰ÁÓÂӆχ†¯È˘È†ÔÂÙψ˜ ∞∑≥≠≤∞∞≠≥≥≠ππ קו†פתוח†לבני†ישיבות†מתמודדים †הרב†יהושע†פינק ¨ הרב†משה†בלוי ±≠∏∞∞≠∏∞∞≠≥∂µ †† ∞∞∫∞∞†≠†≤±∫∞∞ „¢Ò· ד ¢ בס ‚ÂÏÂÎÈÒÙ≠¯ÏȆ‰˘Ó†¨˜ÈÙ†Ú˘Â‰È†·¯‰†¨ÈÂÏ·†‰˘Ó†·¯‰ הכוונה חינוכית ממיטב המומחים קו טלפון ישיר אל מומחה חינוכי, קהילתי או מקצועי 073-200-33-99 הטיפול מהיר 052-7655576................................ נייד 052-7636031..... הרב גולדשמידט הרב בנימין מרקוביץ 050-8801275.........30 בית הדפוס הרב וואלף גליק 052-7617604................................ נייד __ M.A. הרב יצחק גולדשמיד יועץ נישואין ומשפחה פסיכותרפיסט 02-6419347..... בית וגן, י-ם 052-7630830..................... נייד הרב נחמן קליגר 052-7653380................................ נייד הרב רפאל טנג'י פסיכותרפיסט, יועץ נישואין ומדריך חתנים 054-8458032.................................. טל 050-4119506...... הרב שלמה נדב "וילכו שניהם יחדיו" ייעוץ נשואין - ייעוץ רגשי 054-8422672................. שלמה הוך  ראה פרסומינו בסיווג זה  The Place‎ המרכז הירושלמי לרווחה רגשית 5818299.............2/19 ששת הימים . 054-6315518................................ נייד טוב לחסות 054-8474098................................ נייד ÌÈÁÓÂÓ‰†·ËÈÓÓ†˙ÈÎÂÈÁ†‰ÂÂΉ ÈÚˆ˜Ó†Â‡†È˙Ïȉ˜†¨ÈÎÂÈÁ†‰ÁÓÂӆχ†¯È˘È†ÔÂÙψ˜ ∞∑≥≠≤∞∞≠≥≥≠ππ קו†פתוח†לבני†ישיבות†מתמודדים †הרב†יהושע†פינק ¨ הרב†משה†בלוי ±≠∏∞∞≠∏∞∞≠≥∂µ †† ∞∞∫∞∞†≠†≤±∫∞∞ ד ¢ בס ‚ÂÏÂÎÈÒÙ≠¯ÏȆ‰˘Ó†¨˜ÈÙ†Ú˘Â‰È†·¯‰†¨ÈÂÏ·†‰˘Ó†·¯‰ קו פתוח לבני הישיבות מתמודדים 1-800-800-365 המדריך החרדי ירושלים המשך הסיווג בעמוד הבא 280 יעוץ בין-אישי, חינוכי ומשפחתי

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=