המדריך החרדי ירושלים - ספר טלפונים חרדי - הספר החרדי - 2019-2020

מדריך העסקים והטלפונים ירושלים והסביבה תש"פ 2019 - 20 . בנין ערים . ירושלים 169 יפו 5813923 . . פקס 5350500 . טל office @ mhb.co.il . www. 402 .co.il 1-800-22-36-36 הבטחתי ונושעתי ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק יד לאחים 1800-620-640 תורמים ובס"ד מידע לדירות השכרה ומכירה ללא דמי תיווך 538 ' עמ > יתרונות בלעדיים 2030 * הפרסום חינם! שנות איכלוס 35 ארה”ב החל מ־ $ 1 273 ’ עמ 02-802-1222 02-50-10-660 ירושלים 128 מעלות דפנה נתיב השכרת רכב 17 השכרת רכב לכל נהג מגיל ראה פרסומינו 240 בעמוד מחירים ללא תחרות יתרונות פיננסים )2015( אורי טרבלסי סוכנות לביטוח כל סוגי הביטוח 02-631-3000 www . 6313000 . c o . i l 058-3299-845 347 ' ראה עמ שרות פריצה שעות 24 קורוס שף על האש 02-545-3399 43 . ירמיהו 1 סנטר מבחר עשיר של בשרים על האש * 8913 להצטרפות חייגו ÌÈÁÓÂÓ‰† ·ËÈÓÓ† ˙ÈÎÂÈÁ† ‰ÂÂΉ ÈÚˆ˜Ó†Â‡†È˙Ïȉ˜†¨ÈÎÂÈÁ†‰ÁÓÂӆχ†¯È˘È†ÔÂÙψ˜ ∞∑≥≠≤∞∞≠≥≥≠ππ קו†פתוח†לבני†ישיבות†מתמודדים †הרב†יהושע†פינק ¨ הרב†משה†בלוי ±≠∏∞∞≠∏∞∞≠≥∂µ †† ∞∞∫∞∞†≠†≤±∫∞∞ „¢Ò· ד ¢ בס ‚ÂÏÂÎÈÒÙ≠¯ÏȆ‰˘Ó†¨˜ÈÙ†Ú˘Â‰È†·¯‰†¨ÈÂÏ·†‰˘Ó†·¯‰ הכוונה חינוכית בהכוונת מומחים 073-200-33-99 ÌÈÁÓÂÓ‰†·ËÈÓÓ†˙ÈÎÂÈÁ†‰ÂÂΉ ÈÚˆ˜Ó†Â‡†È˙Ïȉ˜†¨ÈÎÂÈÁ†‰ÁÓÂӆχ†¯È˘È†ÔÂÙψ˜ ∞∑≥≠ ∞≠≥ ≠ππ קו†פתוח†לבני†ישיבות†מתמודדים †הרב†יהושע†פינק ¨ הרב†משה†בלוי ±≠∏∞∞≠∏∞∞≠≥∂µ †† ∞∞∫∞∞†≠†≤±∫∞∞ „¢Ò· ד ¢ בס ‚ÂÏÂÎÈÒÙ≠¯ÏȆ‰˘Ó†¨˜ÈÙ†Ú˘Â‰È†·¯‰†¨ÈÂÏ·†‰˘Ó†·¯‰ קו פתוח לבני ישיבות מתמודדים 21:00-00:00 : בן השעות 1-800-800-365 נהג חדש?! נהג ותיק?!

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=