Table of Contents Table of Contents
Next Page  592 / 640 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 592 / 640 Previous Page
Page Background

- והפרסום חינם!

מידע לדירות ללא דמי תיווך

בני ברק

77

רבי עקיבא

|

י-ם

2

. פאת השולחן

02-6406666 .

* 2030

פרסום דירה בשליטה

(וירטואלי)

קבלת מספר חילופי חינם

מספרך האישי נשמר במערכת

הפצה מיידית לקהל היעד

לאחר ביטול הפרסום

הפסקת קבלת פניות

עדכון עצמאי

תעוד רשימת פניות

פתיח קולי

חדש!

לצמצום שיחות סרק

לפרטיים בלבד

הבית יחפש אותך

מגוון רחב של מידע אמין ומעודכן

של דירות למכירה והשכרה ללא דמי תיווך

אנו נתקשר אליך בעת פרסום מתאים

24/6

"קול הדירות" קבלת מידע עדכני

"התענינות" בדיקת המידע

לפני ההצטרפות ללא עלות

שינוי נתוני חיפוש ללא תוספת תשלום

תאריך עדכון לכל פרסום

מערכת אוטומטית

להזמנת תדפיסי מידע

מגוון רחב של ערוצי הפצת המידע

073-20111-28

ביתר

| 073-20111-29

בית שמש

| 073-20111-22

ירושלים

רשימת דירות מעודכנת:

073-20111-89

עילית

מודיעין

| 073-20111-88

אשדוד

| 073-20111-39

אלעד

| 073-20111-31

ברק

בני

לדעת

יותר

הוא

מפתח

ההצלחה

העידן החדש

המדריך החרדי ירושלים

592

תיווך ונדל"ן

02-631-3000

ביטוח דירה הזול ביותר