Table of Contents Table of Contents
Next Page  554 / 640 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 554 / 640 Previous Page
Page Background

קולונהידרותרפיה

המרפאה הירושלמית

לטיפולי מעיים

5819318...................32

שאול המלך

ראה פרסומינו בסיווג זה

קרניו סקראל

נטלי שפירא -

טיפול מגע קרניו סקראל

050-6400626................................

נייד

קיניסיולוגיה

הקינסיולוגיה היא שיטת ריפוי

רב-תחומית, שמעודד שינוי

וצמיחה בגוף, ברגש ובמחשבה.

לחץ יכול ליצר חסימה.

השיטה נועדה לזהות חסימות

הנגרמות ממתח גופני, רגשי או

מנטלי במערכות הגוף השונות

ויכולים ליצור חסימה או חוסר

הכנה

לקולנוסקופי

02-5819318

הכנה

קולנוסקופי

02-5819318

)

IACT

(מטעם

ׁ

C.C.T

מאירמילר

C.C.T

ו-

Ph.D

נוסדהע"י ד"רלאהמילר

www.jerusalem-colonics.com

איזון גופני, רגשי או מחשבתי.

בק י נס י ו ל ו ג י ה משתמשי ם

בבדיקת שריר כדי לאתר ולתקן

חסימות וחוסר איזון בגוף או

בנפש.

הקינסיולוגיה יכולתה לתת

מענה למגוון אדיר של מצבים

בריאותיים, פיזיים ורגשיים כיוון

שניתן בעזרתו לרדת לשורש,

ולטפל ברבדים לא מודעים

המשפיעים על ההתנהלות

בחיים.

הטיפול הוא בשורש הבעיה

ולא בסימפטום ולכן השינויים

מחזיקים מעמד לטווח ארוך.

הקליניקה של מרים

054-8429893 ..............................

נייד

מכון גולד - בהנהלת יוסי גולד

050-5452628................................

נייד

ראה פרסומינו במח אחד

קינסולוגיה

רכיבה טיפולית

טיפול באמצעות בעלי חיים

המשלב מרכיבים חינוכיים,

פס י כ ו ל ו ג י י ם ו ש י ק ו מ י י ם

באמצעות סוסים. קהל היעד

הוא ילדים, מתבגרים או מבוגרים

בעלי לקויות או הפרעות רגשיות.

ליחס הנרקם עם בעל החיים

תפקיד תמיכתי. חוויות הרכיבה

הטיפולית מתורגמות לעולמות

התו כ ן השו נ י ם בח י י ו של

המטופל, כאשר המטרה היא

השגת התפתחות במישור האישי

והחברתי.

מגע ישיר עם בעל החיים, טיפול

בסוס, הדרכתו בביצוע תרגילים

שונים ועבודה באורווה.

חוות חמסה

050-2728490......................

בר גיורא

073-2221133..........................

רטורנו

המדריך החרדי ירושלים

המשך הסיווג בעמוד הבא

554

חיפשת ומצאת, תאמין!

www.

402

.co.il

רפואה משלימה