Table of Contents Table of Contents
Next Page  385 / 640 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 385 / 640 Previous Page
Page Background

שירות

אדיב

שערים

דלתות

מעקות

סורגים

מסגרות כללית

גלריות

מדרגות

ייעוץ מקצועי בביתך חינם!

1992

053-3141965 :

נייד

| 02-5371682 :

פקס

| 02-5388937 :

טל

yl0533141965@gmail.com

מסגריית יעקב לוי

עבודות מסגרות דלתות ושערים

לפרטיים,

למוסדות

ולקבלנים

054-3188-234

בס"ד

מסגריית

עמודי שלמה

ביצוע כל עבודות המסגרות

סוככים וכל פתרונות הצללה . שערים . סורגים . דלתות . גלריות . מעקות פנים

שרות תיקונים

הנחות לבני תורה

אמינות הברזל

050-5298175.................

דני את דני

ארז הקמה

5340082.................

מעלה החמישה

אריה

5379524....................5

יהודה המכבי

בני - מסגריות וקונסטרוקציות

050-7291783................................

נייד

ראה פרסומינו בסיווג זה

6431293...................

מושב אורה

גיגי

0723-727829.....................

גלאסדור

054-8423548.............

זגגות גאולה

052-8855653..............................

זקון

ראה פרסומינו בסיווג זה

חבלי כביסה - זה דניאל

050-6380000................................

נייד

חנוך סורגים

052-2875708.........

אלפי המלצות

ראה פרסומינו בסיווג זה

5333467..........................

חרש הברזל

6481199.................................

טרלידור

6241147....... 38

בן יהודה

ידי אומן

אומנות הברזל הזכוכית והעץ

054-7281593...............................

נייד

ראה פרסומינו בסיווג זה

גמ"ח תיקוני הבית

052-7162786................................

נייד

גרייטדור

1700-708029...........................

משרד

דב קניגסברג

6511436........... 9

יהונתן בן עוזיאל

050-5298175...............

דני את דני

ראה פרסומינו בסיווג זה

050-4121613........

המסגר החרדי

050-5534742...........

המסגר יוסף

המדריך החרדי ירושלים

המשך הסיווג בעמוד הבא

מסגריית נח

052-6902204

ניסים.

ביצוע כל עבודות

המסגרות

// מחירים נוחים //

385

מסגריות

מסגריות (המשך)