Table of Contents Table of Contents
Next Page  295 / 640 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 295 / 640 Previous Page
Page Background

האנטפון - רשת חנויות לסלולר כשר

6200300..

, פ. מלכי ישראל

1

מיכה

המצלצל-השכרת ניידים לחו"ל

03-5784574.....................................

טל

המרכז להשכרת פלאפונים

כשרים/חכמים לארץ ולחו"ל

, פינת שמואל הנביא

52

יחזקאל

0723-727834..................................

טל

ראה פרסומינו בסיווג זה

כשר פון - השכרת ניידים

חודשי/יומי

054-8459485.......4

פנים מאירות

.

ראה פרסומינו בגמ"ח השכרת טלפונים

5001875............. 58

צפניה

מיין פון

מספר חו"ל בישראל

058-321-5000............................

נייד

JHK

סלקום גאולה

073-2404040.............

מלכי ישראל

ספיישל פון - טלפונים לחו"ל

072-2586586..................................

טל

ראה פרסומינו בסיווג זה

עולם הסלולר והגאדג'ט

054-8466667......41

מאה שערים

פלאחול-לארה"ב

5023630......................... 21

שטראוס

פנינת המחשב והסלולר

השכרת ניידים

5837899....

, פינת יחזקאל

12

. עזרא

055-6777433..................................

נייד

קשר סלולר

5023955...............99

שמואל הנביא

טמבור

ראה גם חומרי בנין

א.א. שיווק אינסטלציה (אלישיב)

5861840...............................4

הרקמה

א.דגן חומרי בנין

5709333..........................

מבשרת ציון

א.נ.ח.

6513371..................... 3

כנפי נשרים

א. רוט

5829365............. 15

שמואל הנביא

5822785................ 9

דוד

אהל דקור

5384224........ 74

הנביאים

אליצור

אצילוב

5370247................. 6

עבודת ישראל

ארזה כ.נ.ל.

5374603....................... 22

עלי הכהן

6512088..... 22

נג'ארה

בן ציון הס

גואטה ציון

5829127................ 45

שבטי ישראל

הכל במקום אחד

6416174...............................96

עוזיאל

הכל לבית

6518307............................ 31

שאולזון

הכל לבית

5376193........................20

דברי חיים

הכל לבנין

6521271.................. 18

כנפי נשרים

הכלי לבית

5828779................ 83

מאה שערים

חיים מוחה

5374418........................... 20

בר אילן

טמבור אבטליון אראל

לבעלי מקצוע וקבלנים

5826821.....

, הבוכרים

21

רח' יואל

6455576..........................................

פקס

טמבור אחים כהן

5370563..................14

מלכי ישראל

B

טמבור

5382620...................8

פנים מאירות

טמבור הצומת

5825115............110

שמואל הנביא

טמבור יואל

5826821....................................21

יואל

יריד רמות

5861754..........

מ. מסחרי אונגוואר

כדורי

5380017...................................4

שמגר

כהן

5370563................. 14

מלכי ישראל

כל בו בר אילן

5812282................................6

בר אילן

6529035............................... 4

אלקבץ

5879117..................................

כיסופים

כל בו לבוש מרדכי

5021255......................3

לבוש מרדכי

כל בו טמבור הרכס

5711423................................ 32

חזו"א

כל בו ידי ברכה

5871858..................2

ברכת אברהם

כל בו ירחמיאל

5381122................. 27

מלכי ישראל

כל בו לחומרי בנין ירושלים

5371286.....................................8

תובל

כל בו מאה שערים

5001602..................19

מאה שערים

מגה

9401910............................ 51

שאולזון

מקור הידית והבורג

6721289...................... 14

יד חרוצים

עולם הגבס

5374705................................... 1

תובל

פרזול ג'רסי

5828847...................... 2

בית ישראל

צלה

6271907......................... 17

עין יעקב

ראובן את נתי

6512088............................. 22

נג'ארה

6522821......... 30

אלקבץ

שאולוף

5370668.................................. 18

יואל

שיווק לבנין

6536504.................. 31

גבעת שאול

5820111....... 10

ארץ חפץ

שושני

שפע זול לבית

5000066..................................

רב שפע

המדריך החרדי ירושלים

חיפשת ומצאת, תאמין!

www.

402

.co.il

295

טלפונים סלולריים - טמבור

טלפונים סלולריים

(המשך)