הערכות לתום שנת המס 2016

בתקופת סיומה של שנת 2016, בה אנו כבר יכולים להעריך את התוצאות הכספיות של השנה, אך עדיין נמצאים בתוך חלון הזמן שמאפשר לנו פעולות חוקיות שונות, ניתנת לנו ההזדמנות להקטין את חבות המס שלנו וממילא להגדיל את ההכנסה הפנויה שתעמוד לרשותנו.

אנו מתכבדים לפרוס בפניכם מספר כלים להקטנה חוקית של חבות המס.

הקדמת תשלומי הוצאות

אם שיטת הדיווח שמוטלת עליך לרשויות המס היא על בסיס מזומן, ביכולתך לחסוך במס באמצעות הקדמת ביצוע תשלומי הוצאות שונות לשנה השוטפת. הדרך האחת היא להקדים תשלום של הוצאות עבר כמו – תשלומי חובות לספקים, הזמנות פרסום ומתנות, תשלומי משכורות והפרשות סוציאליות לעובדים, תשלום ימי חופשה ופיצויים, הוצאות נלוות לשכר וכדומה. שים לב שרק תשלומים שיועברו בפועל אל הספק או העובד לפני סיומה של השנה, יוכרו כהוצאות בשנה זו.

דרך נוספת, הרלוונטית גם אם אתה מדווח על בסיס מצטבר, היא להקדים את ביצוען של הוצאות עתידיות. הוצאות כמו: הוצאות פרסום ושיווק, רכישות של ציוד מתכלה וכדומה, יכולות לחסוך לך מס אם רק תקדים אותן במספר ימים.

דחיית תקבולים והכנסות

החוק אמנם אינו מאפשר דחייה של רישום הכנסה שנעשתה בפועל, אולם החוק גם אינו מחייב גבייתה של הכנסה עתידית. אם אתה מדווח על בסיס מזומן, לעיתים כדאי לך להמתין מספר ימים לפני שתגבה את המגיע לך מהלקוח, זאת בכדי שההכנסה תירשם בשנת המס הבאה ולא בזו הנוכחית.

שים לב, כי לעיתים ההמלצה היא דווקא הפוכה – הקדמת הכנסות. זאת במידה ובשנה זו יש לך הפסדים לקיזוז, במיוחד אם לאור סוג ההפסד או סוג התאגיד שלך, לא תוכל ליהנות מהקיזוז בשנת המס הבאה.

קיזוז הפסדים

נושא קיזוז הפסדים מול רווחים בפקודת המס הינו מרובה פרטים. אפשרות ואופן הקיזוז של הפסד משנה זו או משנה קודמת מול הכנסות שונות הינו תלוי במספר גורמים כמו: אופי הפעילות בה נוצר ההפסד (עסק, הפסדי הון וכדומה), עיתוי ההפסד או ההכנסה, סוג ההכנסה כנגדה אתה מעוניין לקזז את ההפסד (עסק, שכר דירה, משכורת וכדומה) וכן – סוג התאגיד בו אתה רשום.

חשוב לדעת, כי בעוד קיימות אפשרויות קיזוז שהזכות לביצוען נעברת משנה לשנה, ישנם קיזוזים שניתן לבצע רק בשנה השוטפת. כך לדוגמה הפסד מעסק בשנה השוטפת ניתן לקיזוז מול משכורת בן/בת הזוג באותה שנה אך לא בשנת המס הבאה. כמו כן קיימים סוגי הפסדים שאם לא תנצל את הזכות לקיזוזם במועד ובאופן אותו מאפשר החוק, תפסיד אותם לעולם.

לקראת סיומה של השנה מתאפשר לנו תכנון אפקטיבי של ניצול סעיף זה במגוון דרכים, כמו לדוגמה– הקדמת הפסדים ממכירת רכוש בהפסד, הקדמת הפסדים ממכירת ניירות ערך, דחייה או הקדמה של הכנסות מהמקורות השונים וכדומה. לצורך חישוב אופטימלי של אפשרויות הקיזוז עלינו לשקול את מכלול מקורות ההכנסה והיקפי ההכנסות בשנה זו ובשנים הבאות.

תכנון נכון של סעיף זה הינו כרוך בדרך כלל בייעוץ מקצועי, אך יכול לחסוך לך הרבה כסף בתשלומי המס, לעיתים על פני מספר שנים.

הפרשות לקרנות השתלמות, קופות גמל וביטוח חיים

לצורך עידוד החיסכון במשק, המדינה מעניקה הטבת מס ייחודית לעצמאים החוסכים בקרנות השתלמות, קופות גמל וביטוחי חיים. בשבילך – זו הדרך הטובה ביותר גם ליהנות מההכנסה ומתזרים מזומנים עתידי וגם לחסוך אלפי שקלים בתשלום המס. נזכיר כי קרן השתלמות ניתנת למשיכה כעבור שש שנים לכל מטרה וכעבור שלוש שנים למטרת מימון לימודים או השתלמויות.

קצת מספרים: לפי סעיף 17(5א) לפקודת מס הכנסה, יכול עצמאי להפקיד לקרן השתלמות לעצמאים עד 7% מהכנסת והשנתית.ההכנסה השנתית המירבית שממנה ניתן להפריש ולזכות בהטבת מס היא 261,000 ש"ח (נכוןל-2016). כלומר: הסכום המקסימלי שניתן להפקיד לקרן השתלמות בשנה וליהנות מההטבה המקסימלית הוא 18,270 ש"ח.

את ההפרשות ניתן לבצע בתשלומים חודשיים או בתשלום חד פעמי, כך שכדאי מאוד לנצל את סיומה של השנה לצורך ביצוע ההפרשה, הכדאית בלאו הכי.

תרומות והשקעות ב ''סטארט אפ''

דרך נוספת להקטנת חבות המס היא ניצול הוצאות המעניקות הטבת מס. הוצאות אלו מאפשרות ניכוי ההוצאה באחוז מס מוגדל וכך הן מקטינות באופן מלאכותי את גובה המס על ההכנסה החייבת. האפשרות המוכרת שבהן היא תרומה למוסד המוכר כמוסד ציבורי (סעיף 46). על פי הסעיף, תרומה למוסד זה מזכה בזיכוי של 35% מגובה התרומה. אפשרות נוספת הינה השקעה במחקר ופיתוח של צד שלישי שבתנאים מסוימים מזכה את המשקיע בהטבת מס. חשוב לשלב את ההוצאות הללו בהיערכות לקראת סיומה של השנה משוםשמידת ההטבה כתוצאה מהוצאות אלו תלויהגם בעיתוי ביצוע ההוצאה מול תקופת ההכנסה כנגדה ניתן הזיכוי או לצורך חישוב תקרת הסכום המזכה בהטבה.

בחירת כובע – עוסק מורשה, חברה או תאגיד אחר

יחיד שהרוויח סכומים גבוהים, מומלץ לו לעיתים להירשם כחברה בע"מ ובכך להקטין את שיעור המס. חישוב הכדאיות במעבר שונה בין עסק אחד למשנהו, אך אם אכן זו האפשרות המומלצת ניתן לבצע את המעבר וליהנות ממנו כבר בשנת המס הזו, עד לסיומה של השנה הנוכחית.