ניתן להשיג את המדריך החרדי

בחנות: "מרכז השולחן והכסא"

ירמיהו 23

בין השעות: 10:00 – 22:00

מר שלמה וינפלד: 02-5000126

בחנות: "חיה ברנפמן פאות"

קרית המדע 6 ב'

בין השעות: 16:00 – 9:30

גב' מלכה ברנפמן 02-579450